ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ

Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.

Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м.Вишневому

Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м.Вишневому

З метою врегулювання правовідносин між виконавчим органом  Вишневої міської ради  та фізичними чи юридичними  особами, що виникають  у процесі  встановлення спеціальних конструкцій та визначенні процедури надання дозволів розповсюджувачам зовнішньої реклами та розміру плати за  право тимчасового використання місць під розміщення рекламних засобів  у м.Вишневому, погодження постійних профільних депутатських комісій, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», статтею 16 Закону  України  «Про рекламу»,Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишнева міська рада, -

 

                                             в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити  Порядок розміщення  об’єктів зовнішньої  реклами у м.Вишневому   (додається).

2. Визнати  відділ   містобудування та архітектури виконкому робочим органом, який виконує функції щодо застосування  Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м.Вишневому.

3. Рішення  ХХVІ  сесії Вишневої міської ради V скликання від  19.06.2008 року “Про порядок розміщення та використання об’єктів зовнішньої реклами у м. Вишневому” вважати  такимщо втратило чинність.     

4. Договори про надання в тимчасове користування місць під розміщення рекламних засобів , які були укладені  до прийняття даного рішення припиняють дію з 1 червня 2013 року.  

5.Власникам рекламних засобів які розміщено на території міста  привести документацію  відповідно до “Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м.Вишневому”в термін до  1 червня 2013 року.

6. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

                7. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійні депутатські комісії з питань містобудування, архітектури, капітального будівництва, інвестиційних відносин, землекористування та з питань промислової політики та підприємницької діяльності .

 

 

Міський голова                                                                                       І.В.Діков

 

 

Готував:      Черній В.П.

Погоджено: Варшавець Я Л.

 

 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                          Рішенням _______ сесії

Вишневої міської ради скликання

                                                                                                                          від ______________ № ______________

 

ПОРЯДОК

розміщення   об’єктів зовнішньої реклами

у м. Вишневому

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок рекламної  діяльності  при  застосуванні  об’єктів   зовнішньої   реклами   у        м. Вишневе (даліПорядок) розроблено на основі Закону України «Про рекламу» від 11.07.2003 р.

1121-ІУ, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1977 р. № 280/97-ВР, Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» від 14.10.1994 р., № 208/94-ВР «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067.

Цей Порядок регулює правові відносини між виконавчим органом Вишневої міської ради та фізичними чи юридичними особами,  що виникають у процесі рекламної діяльності при , встановленні спеціальних конструкцій для розміщення реклами, визначають порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру плати.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.2.1. Виробник реклами-особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

1.2.2.Внутрішня реклама- реклама, що розповсюджується у будь-якій формі всередині будинків, приміщень, споруд та у вітринах споруд за угодою з їх власниками або уповноваженими ними органами (особами);

1.2.3.Елементи торгівельних місць - будь-які технічні засоби, устаткування, матеріали тощо, якими обладнуються торгівельні місця і на яких може розміщуватися інформація про продукцію та/або знаки для товарів та послуг;

1.2.4. Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на окремих тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих просто неба, а також на зовнішніх поверхнях будинків та споруд, на опорах вуличного освітлення, над проїжджою частиною вулиць і доріг, на елементах вуличного обладнання тощо;

1.2.5. Комерційна реклама - реклама, яка розповсюджується у будь-якій формі та у будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого отримання прибутку;

1.2.6. Недобросовісна реклама - це реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження;

1.2.7. Особа - фізична особа, юридична особа будь-якої форми власності, постійне представництво нерезидента в Україні;

1.2.8. Порівняльна реклама - реклама, що містить порівняння з конкретною продукцією чи діяльністю особи;

1.2.9. Продукція - товари, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти інтелектуальної власності, ідеї;

1.2.10. Реклама - спеціальна інформація про особу чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі, з допомогою будь-яких засобів, призначена для невизначеного кола осіб, формує або підтримує зацікавленість та сприяє реалізації продукції;

1.2.11. Реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту і метрополітені;

1.2.12. Рекламо давець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

1.2.13. Рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до споживача у будь-якій формі та у будь-який спосіб;

1.2.14. Розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-якими рекламними засобами;

1.2.15. Соціальна реклама - реклама здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони довкілля, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення тощо, яка не має на меті отримання прибутку. У такій рекламі не повинні згадуватися конкретна продукція та/або її виробники;

1.2.16. Споживач реклами - невизначене коло осіб, на яких спрямована реклама;

1.2.17. Спонсор - особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), об'єктів інтелектуальної власності, що їй належать;

1.2.18. Телеторгівля - пряма публічна пропозиція або представлення товарів чи послуг, у тому числі нерухомості, з метою їх безпосереднього продажу через телемагазин.

1.3. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

1.4. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Вишневого, включаючи розташування ОЗР на будинках (будівлях) і спорудах , на спорудах спеціального призначення, просто неба, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у  зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, будівлях та інших об’єктах (місцях розташування ОЗР) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Порядок  є обов’язковим для виконання усіма учасниками  рекламної діяльності - фізичними  та юридичними особами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності

                                    

 

2. Порядок надання розповсюджувачам

зовнішньої  реклами дозволів  для розташування

ОЗР у тимчасове користування

 

2.1.Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за  формою  згідно з додатком 1, до якої додаються:

- фотографічний знімок фрагменту місцевості (розміром не менш як 6 х 9 см.), на якому планується  розташування  рекламного  засобу ;

- кольоровий ескіз рекламного засобу з прив’язкою до місцевості, де планується його встановлення;

- конструктивне  рішення , яке визначає основні характеристики ОЗР ;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

2.2. За наявності документів, передбачених пунктом 2 цих Правил, заява   реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації).

2.3. Робочий орган перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця прийматься рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення три примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

2.4. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган  надсилає заявникові вмотивовану відповідь терміном один місяць з дня реєстрації заявки .

2.5. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на один  місяць з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

2.6. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

-   продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

-     письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

2.7. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

2.8. Протягом строку, зазначеного у пункті 2.4 цих Правил, заявник оформлює всі примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

2.9.  У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету за заявником  на конкретне  місце  розташування рекламного засобу,заявник протягом трьох днів укладає договір про оплату за тимчасове користування місцем під розміщення рекламного засобу 

2.10. Протягом строку, пріорітету, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

2.11. У разі продовження строку пріоритету , щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органом місцевого самоврядування.

2.12. Протягом п'яти днів з дати рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

2.13. Плата за тимчасове користування місцем під розміщення рекламного засобу, що встановлюється згідно Прядку про розрахунок його плати та укладається договір (додаток 4). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площин горизонтальної  проекції рекламного засобу та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром вертикальної проекції цього засобу Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну їй паралельну їй площину.

 

                                          3.Вимоги до розміщення об’єктів

                                       зовнішньої реклами та  інформаційних вивісок

 

 

3.1. Рекламні засоби  повинні розміщуватись з дотриманням Законів України «Про рекламу», Закону України «Про засади державної політики», «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів України  від 29.12.03  № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», від 30.03.94 № 198 «Про  затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних  доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», Державних будівельних норм і стандартів та інших нормативних актів України, рішень Вишневої міської ради, а також цих Правил.

 

3.2. ОЗР та інформаційні  вивіски не повинні створювати перешкод  для експлуатації та ремонту будівель  і споруд, на яких вони розташовуються, а також, не перекривати існуючих проходів і переходів та були в стилістичній єдності  з іншими присутніми об’єктами.

Розташування їх на фасадах та на дахах будинків і споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

 

3.3.Забороняється встановлення ОЗР:

                             

3.3.1. На тротуарах, ширина яких не відповідає  нормами ДБН 360-92 для вулиць відповідної категорії.

 

3.3.2. Біля фасадів культових будівель, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, оглядових та панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків та декоративного благоустрою території.

 

3.3.3. Методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками.

 

3.3.4. В інших випадках відповідно до законодавства.

 

3.4. Забороняється розміщення ОЗР без погодження із відповідними організаціями:

 

-                В охоронних зонах інженерних комунікацій (мереж).

 

-                У разі підключення їх до існуючих мереж електричного живлення.

 

-                В інших випадках відповідно до законодавства.

3.5. Підключення ОЗР до інженерних мереж повинне здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

3.6. ОЗР повинні маркуватися із зазначенням на каркасі або окремій табличці спеціальної конструкції (а у випадках відсутності спеціальної конструкції – на поверхні рекламної конструкції) найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефонів, номера дозволу та терміну його дії. У разі відсутності маркування ОЗР (передається в комунальну власність), демонтується, або накладається штраф згідно Закону України.

 

3.7. Інформаційні таблички та інформація  у вітрині, якщо не містить торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують здійснення оплати, дозвіл на розміщення отримується при затвердженні проектної частини вхідної групи об'єкту (паспорт фасаду).

3.8. Знаки для товарів та послуг, у тому числі ті, об’єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, можуть наводитися в рекламі як мовою оригіналу, так і державною мовою.

   

3.9. Встановлення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, заважати сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху. Відстань між двома рекламними конструкціями повинна бути не меншою десятикратній величині найбільшого габаритного розміру рекламного щита, розташованого на даних конструкціях. Відстані від рекламної конструкції до будівель і споруд визначаються згідно державних будівельних норм, як до фундаментів огорож.

3.10. Світлове оформлення повинно мати естетичний вигляд, бути прикрасою ОЗР, але не осліплювати,  не освічувати вікна житлових будинків та не заважати сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху.

3.11. Опори наземної реклами, що розташовані вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від  поверхні землі.

 

3.12. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

 

3.13. Наземні спеціальні конструкції мають бути виконані як мінімум у двохсторонньому варіанті, окрім окремих випадків. Фундаменти таких конструкцій, як правило на одному рівні з поверхнею землі (дорожнього покриття). В інших випадках виконання фундаменту повинно бути у вигляді декоративної споруди: квітника або лавок тощо, відповідно до умов дозволу.

 

3.14. Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження та вплив  вітрового тиску відповідно вимог державних  будівельних норм.  

 

3.15. Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків (будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

 

3.16. Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник інформаційної вивіски:

 

3.16.1. Виконує роботи з розташування ОЗР чи інформаційної вивіски без пошкодження  архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та без порушення фітодизайну прилеглої ділянки;

 

3.16.2. Забезпечує відповідність спеціальної конструкції (інформаційної вивіски) проекту (дозволу, паспорту), державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки.

 

 3.16.3. Відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції (інформаційної вивіски), експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані.

3.17. Розповсюджувач зовнішньої реклами, до виконання робіт з розміщення ОЗР або інформаційної вивіски, укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем,  в якій повинно бути передбачено сплату  вартості за знесені зелені  насадження, включаючи газони, та відшкодування витрат пов'язаних з  відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів, тощо), фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

 

3.19. Розповсюджувач зовнішньої реклами ОЗР або інформаційних табличок упродовж всього часу експлуатації об'єкту утримує у належному стані та ліквідує за свій рахунок.

 

                                   

                                       4. Види платежів та зобов’язань

                                  розповсюджувача зовнішньої реклами

                                          в галузі зовнішньої реклами

 

4.1. В галузі зовнішньої реклами здійснюються такі види платежів:

 

4.1.2. Плата за право тимчасового використання місця  під  розміщення  рекламного засобу,  перераховується  розповсюджувачем зовнішньої реклами  у цільовий фонд Вишневої міської ради та використовується згідно «Положення про цільовий фонд Вишневої міської ради».

4.1.3 Розрахунок плати за право тимчасового використання місць під розміщення рекламних засобів здійснюється відповідно до затвердженого порядку.

 

4.1.4. Сплата штрафів та усунення порушень відповідно до правил благоустрою м.Вишневе.

 

4.1.5. Безоплатне розміщення соціальної реклами на  ОЗР  згідно укладеного  договору.

 

 

5. Умови припинення дії дозволу та демонтажу ОЗР

 

5.1. Дія дозволу припиняється:

5.1.1. У разі закінчення терміну його дії.

5.1.2. Уразі не вжиття належних заходів  розповсюджувачем зовнішньої реклами щодо усунення  порушень вимог до розміщення об’єктів  зовнішньої  реклами у м. Вишневому, за рішенням виконкому  Вишневої міської ради.

Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконкому  Вишневої міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

5.2. Демонтажу підлягають згідно із законодавством( Порядок демонтажу МАФ) :

5.2.1. ОЗР, дію дозволів на розміщення яких припинено .

5.2.2. ОЗР у разі неможливості визначення розповсюджувачів зовнішньої реклами (у тому числі у випадках відсутності маркування ОЗР) або відсутності дозволів на їх розташування.

5.3. З дня припинення  терміну дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний у триденний термін демонтувати ОЗР.

5.4. У разі нездійснення розповсюджувачем зовнішньої реклами демонтажу ОЗР або необхідності негайного вирішення цього питання (через загрозу життю або здоров’ю  людей чи інші обставини), а також у випадках неможливості встановлення розповсюджувачів зовнішньої реклами, відсутності дозволів на їх розташування, демонтаж здійснюється КП «Управління міським господарством», або організаціями, які проводять ремонт і утримання дорожніх об’єктів, або Державтоінспекцією, згідно розпорядження міського голови, або відповідним рішенням виконавчого комітету Вишневої міської ради.

5.5. При необхідності демонтажу рекламного засобу у зв’язку із зміною містобудівної ситуації, робочий орган вносить пропозиції виконавчому органу Вишневої міської ради щодо надання дозволу на розміщення ОЗР в іншому місці та порядку врахування здійсненої розповсюджувачем зовнішньої  реклами оплати за право тимчасового використання місць (для розташування ОЗР), що знаходяться в комунальній власності, в частині невикористаного терміну.

Термін дії дозволу у зв’язку з переміщенням відповідно до цього пункту ОЗР продовжується на десять днів.

Роботи з демонтажу рекламного засобу проводяться  відповідно до даного порядку, витрати пов’язані  з демонтажем ОЗР стягуються у відповідності до чинного законодавства.

        

 

6. Контроль за дотриманням цього Порядку

та відповідальність за його порушення

 

6.1. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює:

-                 виконавчий комітет Вишневої міської ради;

-                 КП «Управління міським господарством»;

 

6.1.1. У разі порушення порядку розповсюдження та розташування реклами, уповноважена особа робочого органу звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з письмовою вимогою усунення порушень у визначений строк.

6.1.2. У разі невиконання цієї вимоги робочий орган подає інформацію КП “УМГ”, який складає протокол про адміністративні правопорушення згідно Закону України “Про адміністративні правопорушення”. По виявлених правопорушеннях здійснюється попередження з наданням припису, або вживаються заходи, що передбачені  Порядку демонтажу МАФ.

6.1.3. У разі порушення вимог зазначених нормативних актів, в установленому порядку письмово вимагає від розповсюджувача зовнішньої реклами усунення порушень у визначений термін і, у випадку невиконання цієї  вимоги, здійснює демонтаж ОЗР власними силами або ініціює  здійснення такого демонтажу відповідними органами (організаціями) згідно з   Порядку демонтажу МАФ.

6.2. На розповсюджувачів реклами, винних в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами накладають штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України у розмірі чотирикратної вартості розповсюдження реклами.

6.3. Повторне вчинення перелічених порушень протягом року тягне за собою накладання штрафу у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі.

6.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розташування та експлуатацію ОЗР з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації ОЗР.

Особи, винні у порушенні законодавства  про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність, відповідно до законодавства.

                                                                               

 

7.Заключні положення

 

7.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються  згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Вишневої міської ради  її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

7.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.