Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.

Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м.Вишневому

проект

 

ПОРЯДОК

розміщення   об’єктів зовнішньої реклами

у м.Вишневому

 

1.Загальні положення

1.1. Порядок рекламної діяльності при застосуванні об’єктів зовнішньої реклами у м.Вишневе (даліПорядок) розроблено на основі Закону України «Про рекламу» від 11.07.2003 р. № 1121-ІУ, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1977 р. № 280/97-ВР, Закону України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ, Закону України «Про мови» від 28.10.1989 р., Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» від  14.10.1994 р., № 208/94-ВР «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067.

       Цей Порядок регулює правові відносини між виконавчим органом Вишневої міської ради та фізичними чи юридичними особами,  що виникають у процесі рекламної діяльності при , встановленні спеціальних конструкцій для розміщення реклами, визначають порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру плати.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.2.1. Реклама – спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі і у будь-який  спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.

1.2.2. Зовнішня реклама – будь-яка реклама, що розміщується  на тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях: установках, щитах, екранах тощо, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд; елементах вуличного обладнання та будівлях, опорах вуличного освітлення та зупинок транспорту загального користування; рекламні акції з використанням зовнішнього міського середовища.

1.2.3. Рекламоносії – будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з аудіотрансляцією;

1.2.4. Спеціальні рекламні конструкції – конструкції, що використовуються для розміщення рекламоносіїв, та які розташовуються на будинках (дахах, фасадах, стінах, балконах тощо), інших будівлях та спорудах (підземних переходах, парканах, мостах, шляхопроводах, опорах вуличного освітлення тощо), на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті або у повітрі: світлові  та несвітлові, тимчасові та стаціонарні, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби,  складні просторові композиції (зелені насадження фітокомпозиції, льодові композиції) тощо.

 1.2.5. Вивіска – елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів і послуг, виготовляється будь-яким способом та розміром, розміщується біля входу (в їзду, заїзду на територію) або у під’їзді споруди, де ця особа займає приміщення.

 1.2.6. Вказівник – спеціальна конструкція, одностороння чи двостороння, постійна чи тимчасова, розміром рекламної площі не більше 1,5 кв.м, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів і послуг, виготовляється будь-яким способом і розміщується біля входу (в’їзду, заїзду на територію), де ця особа займає приміщення.

 1.2.7. Об’єкт зовнішньої реклами (далі ОЗР) – рекламоносій та (або) спеціальна рекламна конструкція для його розміщення; рекламні акції з використанням зовнішнього міського середовища.

1.2.8.  Місце розташування об’єкта зовнішньої реклами – певна площа поверхні будинку (будівлі), споруди, елементів вуличного обладнання, або відведеної території (зелена зона, асфальт, грунт), у тому числі в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, у смугах відводу автомобільних  і залізничних доріг, що перебувають у державній, комунальній, колективній або приватній власності та надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особами, зазначеними у пункті 5 статті 48 Закону України “Про власність” (далі – власники);

1.2.9. Розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розміщення зовнішньої реклами;

1.2.10. Робочий орган – структурний підрозділ виконкому Вишневої міської ради;

1.2.11. Дозвіл на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (далі – дозвіл) – реєстраційний документ встановленої форми, що оформлюється і видається робочим органом на підставі відповідного рішення виконкому Вишневої міської ради, підписується міським головою або його заступником, визначає  право розповсюджувача зовнішньої реклами на розміщення  ОЗР на певний  термін і у певному місці та містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики ОЗР, місце розташування ОЗР з прив’язкою до генерального плану місцевості, фотографічний знімок місця до і після розташування ОЗР, узгоджувальну частину та інші необхідні відомості;

 1.2.12. Соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

1.2.13. Споживачі реклами – невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама;

1.2.14. Спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації  виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг;

1.2.15.Товар – будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція,  роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності;

1.2.16. Інформаційне повідомлення – офіційне повідомлення від розповсюджувача зовнішньої реклами, що містить візуальне зображення реклами, або письмовий опис рекламного сюжету, у випадку проведення рекламної акції;

1.2.17. Інформаційна вивіска – інформація (вивіска) про особу на фасаді біля входу (в’їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення  фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг.

До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках (не більше 1 кв.м) інформація про роботу підприємства, у тому числі  час роботи, повне юридичне найменування підприємства, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви (далі – інформаційна табличка).

1.3. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

1.4. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Вишневого, включаючи розташування ОЗР на будинках (будівлях) і спорудах , на спорудах спеціального призначення, просто неба, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у  зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, будівлях та інших об’єктах (місцях розташування ОЗР) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Порядок  є обов’язковим для виконання усіма учасниками  рекламної діяльності - фізичними  та юридичними особами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності

 

                                          2.Порядок надання розповсюджувачам

                                     зовнішньої  реклами дозволів  для розташування

                                               ОЗР у тимчасове користування

2Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за  формою  згідно з додатком 1, до якої додаються:

- фотографічний знімок фрагменту місцевості (розміром не менш як 6 х 9 см.), на якому планується  розташування  рекламного  засобу ;

- кольоровий ескіз рекламного засобу з прив’язкою до місцевості, де планується його встановлення;

- конструктивне  рішення , яке визначає основні характеристики ОЗР ;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

2.1. За наявності документів, передбачених пунктом 2 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації).

2.2  Робочий орган перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

2.3  У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган  надсилає заявникові вмотивовану відповідь .

2.4  Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на один  місяць з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

2.5 Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

2.6 У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

2.7 Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

2.8  Протягом строку, зазначеного у пункті 2.4 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

2.9 У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

2.10 Протягом строку, пріорітету, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

2.11 У разі продовження строку оформлення дозволу, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

2.11 Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

2.12  Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальні встановлюється згідно Положення про розрахунок його плати та укладається договір (додаток 4). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площин горизонтальної  проекції рекламного засобу та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром вертикальної проекції цього засобу Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну їй паралельну їй площину.

 

                                                     3.Вимоги до розміщення об’єктів

                                       зовнішньої реклами та  інформаційних вивісок

 3.1. ОЗР повинні розміщуватись з дотриманням Законів України «Про рекламу», «Про мову», «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів України  від 23.09.98  № 1511 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», від 30.03.94 № 198 «Про  затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних  доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», Державних будівельних норм і стандартів та інших нормативних актів України, рішень Вишневої міської ради, а також цих Правил.

 3.2 ОЗР та інформаційні  вивіски не повинні створювати перешкод  для експлуатації та ремонту будівель  і споруд, на яких вони розташовуються, а також, не перекривати існуючих проходів і переходів та були в стилістичній єдності  з іншими присутніми об’єктами.

            Розташування їх на фасадах та на дахах будинків і споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

 

            3.3. Забороняється встановлення ОЗР:

                                

3.3.1. На відстані менше 5 м від проїзної частини та менше 2 м від тротуару, а конструкції типу “лайтбокс” – менше 1,5 м від проїзної частини за погодженням з Державтоінспекцією; крім випадків розміщення в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорож, на вулицях, де існуючі будинки, споруди та огорожі розміщені на відставні менше ніж 5 м від проїзної частини.

3.3.2.  На тротуарах, ширина яких не відповідає  нормами ДБН 360-92 для вулиць відповідної категорії.

3.3.3  На аварійно-небезпечних ділянках доріг на відстані не менше як 200 метрів в обидва боки від межі цієї ділянки (місця).

 3.3.4. На зупинці громадського транспорту на відстані  ближче ніж 20 м в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку, крім випадків розміщення рекламних конструкцій, що є частинами зупинкових павільйонів (комплексів).

3.3.7.Біля фасадів культових будівель, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, оглядових та панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків та декоративного благоустрою території.

3.3.8.На пішохідних доріжках, алеях.

 3.3.9.Ближче, ніж за 20 м до перехресть вулиць.

 3.3.10.Методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками.

 3.3.11.В інших випадках відповідно до законодавства.

 3.5.Забороняється розміщення ОЗР без погодження із відповідними організаціями:

-          В охоронних зонах інженерних комунікацій (мереж).

-          У разі підключення їх до існуючих мереж електричного живлення.

-          В інших випадках відповідно до законодавства.

3.6.Підключення ОЗР до інженерних мереж повинне здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

 3.7.ОЗР повинні маркуватися із зазначенням на каркасі або окремій табличці спеціальної конструкції (а у випадках відсутності спеціальної конструкції – на поверхні рекламоносія) найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефонів, номера дозволу та терміну його дії. У разі відсутності маркування ОЗР передається в комунальну власність, демонтується, або накладається штраф згідно Закону України.

3.8.Інформаційні таблички та інформація  у вітрині, якщо не містить торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують здійснення оплати, дозвіл на розміщення отримується при затвердженні проектної частини вхідної групи об'єкту (паспорт фасаду).

 3.9.Знаки для товарів та послуг, у тому числі ті, об’єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, можуть наводитися в рекламі як мовою оригіналу, так і державною мовою.

3.10.Наземні спеціальні рекламні конструкції, розташовані збоку дороги, повинні мати прозору конструкцію висотою не менше 1,5 м від поверхні землі, розміщуватися паралельно руху автотранспорту або під кутом не більше 45º до осі проїзної частини дороги.

3.11.Встановлення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, заважати сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху. Відстань між двома рекламними конструкціями повинна бути не меншою десятикратній величині найбільшого габаритного розміру рекламного щита, розташованого на даних конструкціях. Відстані від рекламної конструкції до будівель і споруд визначаються згідно державних будівельних норм, як до фундаментів огорож.

3.12.Світлове оформлення повинно мати естетичний вигляд, бути прикрасою ОЗР, але не осліплювати,  не освічувати вікна житлових будинків та не заважати сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху.

3.13.Опори наземної реклами, що розташовані вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від  поверхні землі.

3.14.Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій та рекламоносіїв повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

3.15.Наземні спеціальні конструкції мають бути виконані як мінімум у двохсторонньому варіанті, окрім окремих випадків. Фундаменти таких конструкцій, як правило на одному рівні з поверхнею землі (дорожнього покриття). В інших випадках виконання фундаменту повинно бути у вигляді декоративної споруди: квітника або лавок тощо, відповідно до умов дозволу.

3.16.Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження та вплив  вітрового тиску відповідно вимог державних  будівельних норм.

3.17.При визначенні вітрового  навантаження на дахові та наземні спеціальні конструкції (згідно з п.6.3. БніП 2.01.07-85) слід враховувати для місцевості можливі зміни вітрового тиску по висоті та значення аеродинамічного коефіцієнта.

3.18.Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків (будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

3.19.Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник інформаційної вивіски:

3.20.1.Виконує роботи з розташування ОЗР чи інформаційної вивіски без пошкодження  архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та без порушення фітодизайну прилеглої ділянки;

3.20.2.Забезпечує відповідність спеціальної конструкції (інформаційної вивіски) проекту (дозволу, паспорту), державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки.

3.20.3.Відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції (інформаційної вивіски), експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані.

3.21.Розповсюджувач зовнішньої реклами, до виконання робіт з розміщення ОЗР або інформаційної вивіски, укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем,  в якій повинно бути передбачено сплату відновлюючої вартості за знесені зелені  насадження, включаючи газони, та відшкодування витрат пов'язаних з  відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів, тощо), фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

3.22.Розповсюджувач зовнішньої реклами ОЗР або інформаційних табличок упродовж всього часу експлуатації об'єкту утримує у належному стані та ліквідує за свій рахунок у триденний строк або за додатковим узгодженням, надаючи мотивовані пояснення усім пошкодження                     

  

                                         4.Види платежів та зобов’язань

                                  розповсюджувача зовнішньої реклами

                                          в галузі зовнішньої реклами

4.1.В галузі зовнішньої реклами здійснюються такі види платежів:

  4.1.2.Плата за рекламну площу та право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами, що знаходяться у комунальній власності м.Вишневе.

4.1.3.Сплата штрафів та усунення порушень (у разі потреби).

4.1.4.Безоплатне розміщення соціальної реклами на  ОЗР.

4.2.Плата за право тимчасового використання місць для розташування ОЗР, що знаходиться у комунальній власності перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами  у цільовий фонд Вишневої міської ради та використовується згідно «Положення про цільовий фонд Вишневої міської ради».

4.3.Розрахунок плати за право тимчасового використання місць (для розташування ОЗР), що знаходяться у комунальній власності, або іншій формі власності здійснюється відповідно до затвердженого Порядку.

 

                                             5.Умови припинення дії дозволу та демонтажу ОЗР

 

5.1.Дія дозволу припиняється:

5.1.1.У разі закінчення терміну його дії.

5.1.2.У разі закінчення терміну дії договору на право тимчасового користування місцями для розташування ОЗР або його розірвання в установленому порядку.

 5.1.3.За рішенням виконавчого органу Вишневої міської ради  у разі  невжиття належних заходів щодо усунення розповсюджувачем зовнішньої реклами порушень нормативних актів щодо порядку розташування та експлуатації ОЗР за результатами розгляду звернень (приписів) КП «Управління міським господарством», робочого органу, Державтоінспекції та інших відповідних органів (організацій).

       Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

5.2.Демонтажу підлягають згідно із законодавством:

5.2.1.ОЗР, дію дозволів на розміщення яких припинено .

 5.2.2.ОЗР у разі неможливості визначення розповсюджувачів зовнішньої реклами (у тому числі у випадках відсутності маркування ОЗР) або відсутності дозволів на їх розташування.

 5.3.При припиненні терміну дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний у триденний термін демонтувати ОЗР.

 5.4.У разі нездійснення розповсюджувачем зовнішньої реклами демонтажу ОЗР або необхідності негайного вирішення цього питання (через загрозу життю або здоров’ю  людей чи інші обставини), а також у випадках неможливості встановлення розповсюджувачів зовнішньої реклами, відсутності дозволів на їх розташування, демонтаж здійснюється КП «Управління міським господарством», або організаціями, які проводять ремонт і утримання дорожніх об’єктів, або Державтоінспекцією, згідно розпорядження міського голови, або відповідним рішенням виконавчого комітету Вишневої міської ради.

 5.5.При необхідності демонтажу ОЗР у зв’язку із зміною містобудівної ситуації, робочий орган вносить пропозиції виконавчому органу Вишневої міської ради щодо надання дозволу на розміщення ОЗР в іншому місці та порядку врахування здійсненої розповсюджувачем зовнішньої  реклами оплати за право тимчасового використання міць (для розташування ОЗР), що знаходяться в комунальній власності, в частині невикористаного терміну.

       Термін дії дозволу у зв’язку з переміщенням відповідно до цього пункту ОЗР продовжується на десять днів.

       Роботи з демонтажу ОЗР проводяться відповідно до договору з власником місця розташування ОЗР.

                                        

                                             6.Контроль за дотриманням цього Порядку

                                                та відповідальність за його порушення

 6.1.Контроль за додержанням цього Порядку здійснює:

-          виконавчий орган Вишневої міської ради;

-          КП «Управління міським господарством»;

-          Управління Державтоінспекції ГУ МВС України ;

-          інші органи, відповідно до законодавства.

 

  6.1.1.У разі порушення порядку розповсюдження та розташування реклами, уповноважена особа робочого органу звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з усною вимогою усунення порушень у визначений строк.

 6.1.2.У разі невиконання цієї вимоги робочий орган подає інформацію КП “УМГ”, який складає протокол про адміністративні правопорушення за ст.152 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”. По виявлених правопорушеннях здійснюється попередження з наданням припису, або вживаються заходи, що передбачені п.6.4. цього Порядку.

6.1.3.Також одночасно інформація подається в Управління Державтоінспекції ГУ МВС України, який здійснює контроль за дотриманням відповідних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198 “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними  та охорони” та ДСТУ 3587-97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану” стосовно розташування ОЗР в межах червоних ліній міських вулиць і доріг.

6.1.4.У разі порушення вимог зазначених нормативних актів, в установленому порядку письмово вимагає від розповсюджувача зовнішньої реклами усунення порушень у визначений термін і, у випадку невиконання цієї  вимоги, здійснює демонтаж ОЗР власними силами або ініціює  здійснення такого демонтажу відповідними органами (організаціями) згідно з п.6.4. цього Порядку.

 6.2.На розповсюджувачів реклами, винних в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами накладають штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України у розмірі чотирикратної вартості розповсюдження реклами.

6.3.Повторне вчинення перелічених порушень протягом року тягне за собою накладання штрафу у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі.

 6.4.Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розташування та експлуатацію ОЗР з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації ОЗР.

Особи, винні у порушенні законодавства  про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність, відповідно до законодавства.

      

                                                                                    7.Заключні положення

7.1.Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються  згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Вишневої міської ради та її виконавчого комітету.

7.2.Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.