ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ

Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.
Back Міська рада Міський бюджет ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ВИШНЕВЕ НА 2013 РІК

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ВИШНЕВЕ НА 2013 РІК

 

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ВИШНЕВЕ НА 2013 РІК


ЗАКАЧАТИ ..

                                                                                                    

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням  XXXI  сесії                                                                                                                                   6 скликання від 20.06.2013p.

                                                                                                   № 01-01/ХХХ16-1

                                    

                                                                     

                                        

 

 

Програма

економічного, СОЦІАЛЬНОго

та культурного розвитку

міста Вишневе

на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Вишневе -2013

 

 

 

Зміст

 

№ з/п

Назва

стор.

 

Вступ

3

1.

Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку міста у 2013 році

4

2.

Розвиток реального сектору економіки

6

2.1.

Промисловість                   

6

2.2.

Зв’язок

6

2.3.

Науково-інноваційна діяльність

7

2.4.

Споживчий ринок                                                                   

8

2.5.

Розвиток підприємництва                                                     

9

2.6.

Будівництво                                                                                       

9

3.

Інвестиційна діяльність                                                     

10

4.

Житлово-комунальне господарство

10

4.1.

Фінансування заходів  по розвитку ЖКГ

11

4.2.

Утримання автомобільних доріг

11

5.

Фінансові ресурси  

11

6.

Соціальна сфера

16

6.1.

Демографічна ситуація                                                  

16

6.2.

Зайнятість населення та ринок праці                           

17

6.3.

Соціальний захист населення                                        

18

6.4.

 Розвиток інформаційного простору

18

6.5.

Освіта

19

6.6.

Культура

19

6.7.

Фізична культура і спорт

19

7

План  економічного, соціального та культурного розвитку на 2013 рік 

20-25

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма економічного, соціального та культурного розвитку     міста Вишневе на 2013 рік (даліПрограма) є документом, у якому на основі аналізу розвитку міста визначаються цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку на 2013 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

Програма розроблена відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України В.Ф. Януковича «Україна – для людей» та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ, та щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір”. У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери області.

Програма підготовлена згідно доручення Президента України від 20.04.2010                    № 1-1/729, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 № 219 «Про питання організації підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2013 рік», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 22.04.2010 № 367 «Про затвердження плану заходів щодо виконання доручення Президента України від 20.04.2010 № 1-1/729», основних завдань Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.03.2007 № 103-10-V та розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 18.10.2011 № 1160 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року» та доручення РДА.

Метою Державної програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку міста на 2013рік. За кожним напрямом державної політики сформульовані також проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Заходи державного регулювання, які реалізуються шляхом застосування економічних і організаційно-правових важелів, повинні закласти основи для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Відповідно до Програми, головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили, задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення міста.

 

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

§   Законів України:

- «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- «Про державні цільові програми»;

- «Про стимулювання розвитку регіонів»;

- «Про інвестиційну діяльність»;

- «Про режим іноземного інвестування»;

- «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

§   Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

- від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

 

§   Розпоряджень Кабінету Міністрів України:

- від 08.09.2010 № 1794 - р «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та інших нормативно-правових актів.

 

Реалізацію намічених показників передбачається здійснювати в основному через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної            адміністрації, рішеннями Києво-Святошинської районної ради, розпорядженнями голови Києво-Святошинської райдержадміністрації, рішеннями Вишневої міської ради та розпорядженнями міського голови, які спрямовані на подальший розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем.

У процесі виконання Програма може уточнюватися, зміни і доповнення до Програми затверджуються виконкомом Вишневої міської ради.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року на сесії міської ради.

1. Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку    міста Вишневе у 2013 році

 

Основне завдання Програми полягає у вирішенні соціальних проблем та підвищення рівня життя населення міста за рахунок подальшого нарощування економічного потенціалу шляхом суттєвого зростання обсягів залучення інвестицій в економіку, розвитку конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва, покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу.

З метою реалізації зазначених цілей визначено основні пріоритетні напрями розвитку:

Ø  реальний сектор економіки– створення умов для поступового перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану на забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва, створення сприятливого ринкового середовища, та стимулювання інвестиційно-інноваційного перетворень.

Необхідно спрямувати основні зусилля на забезпечення прогнозованості економічної і соціальної політики для життєдіяльності населення  міста та бізнес-середовища на основі підвищення конкурентоспроможності економіки та зміцнення економічної, енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки.

Ø  соціальна сфера– забезпечення послідовного та стійкого зростання показників, які характеризують рівень життя населення  та в першу чергу збільшення грошових доходів населення;

Ø  гуманітарна сфера– створення  необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури, відпочинку;

Вирішення вказаних завдань передбачається здійснити шляхом реалізації пріоритетних напрямів щодо поступального та збалансованого розвитку економічної та соціальної сфери :

§  нарощування темпів приросту інвестицій:збереження позитивної інвестиційної динаміки як внутрішнього, так і зовнішнього попиту шляхом  створення в місті сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій, подальшого формування привабливого інвестиційного іміджу  за рахунок: презентації інвестиційних пропозицій  на міжнародних економічних та інвестиційних форумах і виставках, розміщення на веб-сторінці інвестиційних пропозицій підприємств і організацій міста українською та англійською мовами.

§  розбудова ефективного промислового сектору:перетворення його у високоприбуткову галузь економіки шляхом продовження формування інфраструктури підтримки інновацій, введення в дію нових виробничих потужностей, залучення інвестиційних ресурсів, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що дасть можливість задовольняти матеріальні та соціальні потреби населення.

§  забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті міста:усунення перешкод для започаткування та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення їх рівного доступу до ресурсів , активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого бізнесу шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що їм надаються на реалізацію інвестиційних проектів, сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції малих підприємств.

§  запровадження стратегії планування використанняземельних ділянок: забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, забезпечення прозорого продажу земельних ділянок на аукціонах, проведення робіт щодо відновлення земельного фонду , розробка містобудівної документації, визначення принципових підходів до вирішення питання щодо планування, забудови та іншого використання території .

§  Досягнення вищезазначених пріоритетних напрямів розвитку економіки забезпечить наповнення бюджету та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій:

§  зростання добробуту та підвищення рівня життя населення:підвищення рівня доходів мешканців міста шляхом зростання заробітної плати та збільшення її частки у структурі доходів населення, поліпшення якості робочих місць та якості трудового потенціалу , його конкурентоспроможності на ринку праці та вжиття заходів щодо запобігання росту безробіття в умовах впливів міжнародного розподілу праці, створення умов для гігієни і безпеки праці, подальше підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, розвиток пенсійного реформування, подальше розв’язання проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, громадянам похилого віку та інвалідам.

§  забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства: створення мешканцям міста умов рівного доступу до якісної освіти, продовження роботи із створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями дітей, створення умов для відродження та розвитку культури на території міста, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в місті.

§  розвиток транспортної інфраструктури: будівництво шляхопроводу.

§  здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми та поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими побутовими відходами.

§  забезпечення населення, підприємств та організацій якісними житлово-комунальними послугами та створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг: залучення інвестицій для проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового фонду та систем водо-, теплопостачання та водовідведення; забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства; формування ринку послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків, посилення контролю за їх якістю.

§  Сприяння та підтримка комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в м.Вишневе  на 2013 рік

 

2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

2.1. Промисловість

 

  Покращення ситуації в промисловості у 2013 році прогнозується за рахунок кредитування банківськими установами відповідних галузей реального сектору економіки , що в свою чергу надасть можливість поповнити обігові кошти для оплати матеріалів, енергоносіїв, переобладнання і модернізації виробництв, в наслідок чого збільшиться рівень обсягів виробництва промислової продукції та подальшої її реалізації.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік:

 

·         освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту, підвищення якості;

·         впровадження нових наукоємних технологій, насамперед енергозбері­гаючих;

·         удосконалення роботи маркетингових служб підприємств;

·         сприяння підприємствам  у залученні інвестицій для реалізації інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей з метою освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;

·         створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку виробляють промислові підприємства , з метою використання цих матеріалів для інформування потенційних споживачів як в Україні, так і за її межами;

·         забезпечення активної участі підприємств  у виставково-ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків реалізації виробленої продукції;

·         забезпечення інформування підприємств щодо інноваційних розробок наукових установ Національної академії наук України та вищих навчальних закладів.

             

Відповідальні:  виконком, промислові підприємства міста, комісії  ради.

 

2.2. Зв’язок

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік:

        

 • Подальше розширення ємності та якісних показників послуги широкосмугового доступу в м.Вишневе.
 • Виконання нових підключень до широкосмугового доступу послуги «Інтернет».
 • Розширення ємності АТС місцевої та Київської нумерації в місті Вишневе.

 

Відповідальні:   ЦТП № 20, комісії  міськради, виконком.

 

 

2.3. Науково-інноваційна діяльність

·                   

·                    У 2013 році планується продовження робіт над подальшим розвитком інноваційних заходів на підприємствах та в установах міста.

 

І. Освіта

Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльность в

дошкільних навчальних закладах

Вишневої міської ради Києво-Святошинського району

на 2013/14 н.р.

Тема „Еколого-оздоровча робота з дітьми”

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”;
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”;
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”.

Тема „Формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах дошкільного навчального закладу”

 1. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) „Росинка” (програма по хореографії, програма „Незвичайне малювання”, „Писанкарство”);
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко” (програма „Незвичайне малювання”);
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка” (програма „Музика доброти”);
 4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Теремочок” (програма з хореографії, „Хатха-йога”);
 5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Намистинка” (програма з хореографії);
 6. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Яблунька” (програма з хореографії);
 7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка” (програма з хореографії, „Незвичайне алювання”).

 

Тема „Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям”

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”;
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”;
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”;
 4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”.

 

Тема „Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в умовах дошкільного навчального закладу”

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”;
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”;
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”;
 4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Теремочок”;
 5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Яблунька”;
 6. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Намистинка”;
 7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”.

 

Дослідно-експериментальна робота за програмою „Росток”

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”

 

Інноваційна робота за програмою Н. Шелестової (навчання читанню)

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”;
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”;
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Теремочок”.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

 

 • надання інноваційно-активним підприємствам інформаційно-консультативної допомоги з боку місцевих органів влади.
 • Забезпечення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності, впровадження високотехнологічних проектів, стимулювання залучення новітніх технологій у виробничу діяльність та сферу надання послуг.

Відповідальні: виконком, комісії міської ради, підприємства, заклади освіти.

 

 

2.4. Споживчий ринок

 

Позитивні тенденції розвитку економіки міста останніх років сприяли сталому розвитку споживчого ринку, спрямованого на поліпшення життєвих умов населення та забезпечення їх якісними товарами.

                  У 2013році прогнозується, що обсяг реалізованих послуг збільшиться на 19% до показника 2012року.

Основні цілі, завдання та заходи на 2013 рік:

 • формування ефективної торговельної інфраструктури споживчого ринку, здатної задовольнити зростаючі потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпеченнявисокогорівняобслуговування у сучасних умовах;

·         забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення;

·         насичення споживчого ринку міста широким асортиментом якісних продовольчих та непродовольчих товарів;

·         розширення та раціональне розміщення мережі підприємств торгівлі і ресторанного господарства;

·         вдосконалення діяльності об’єктів ринкового господарства, завершення реконструкції та будівництво нових об’єктів ринкового господарства.

 

         У 2013 році передбачається здійснювати заходи спрямовані на поліпшення якості торгівельного обслуговування, підтримку вітчизняного товаровиробника, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, зростання обсягу роздрібного товарообороту.
Основними завданнями в сфері торгівлі та побутового обслуговування є:
- поліпшення якості торгівельного обслуговування населення;
- стимулювання попиту на товари, що виробляються вітчизняними товаровиробниками, сприяння їх виходу на споживчий ринок області;
- сприяння залученню на ринки як місцевих товаровиробників, так і товаровиробників з інших районів;
- створення нових робочих місць як за рахунок збільшення кількості новостворених підприємств, так і за рахунок виявлення нелегального бізнесу у сфері торгівлі та послуг.

 

Розвиток закладів торгівлі та побутового обслуговування населення  у 2013 році

з/п

Назва

місцевої ради

Заходи, які будуть здійснюватися місцевими радами у 2013 році

Джерела фінансуван

ня

 

 

 

 

1.

Вишнева м/р

1.      Будівництво магазину промислових товарів по вул..Жовтневій

2.      Відкриття  4 магазинів, закладів побутового обслуговування -1 шт. та 2 -громадського харчування в житловому комплексі «Акварель»

3.      Відкриття продуктового магазину по вул.Чорновола

 

 

Кошти інвесторів

Відповідальні:    виконком, міська рада,  комісії ради.

 

2.5. Розвиток підприємництва

 

Реалізація в районі завдань, передбачених актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також заходами Програми розвитку малого підприємництва у місті на 2011-2015роки         позитивно впливає на результати діяльності малого та середнього бізнесу.         

 

Прогноз розвитку галузі на 2013 рік.

 

Кількість малих підприємств збільшиться на 7 %  в порівнянні з 2012  роком .

 

Основні цілі, завдання та заходи на 2013 рік:

·         забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

·         організація  (враховуючи існуючий вітчизняний і міжнародний досвід) стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрощення доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів;

·         забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого та середнього підприємництва;

·         спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;

·         формування інфраструктури підтримки підприємництва;

·         надання суб’єктам малого підприємництва інформаційно-консультативної допомоги з боку міської ради;

·         сприяння співпраці державних, громадських, профспілкових та інших організацій, які причетні до діяльності малих підприємств в Україні, з відповідними міжнародними структурами.

·       

Відповідальні: міська рада, виконком та профільна комісія.

 

2.6. Будівництво

 

            У 2013 році за попередніми підрахунками прогнозується збільшення на 12 % обсягу виконаних будівельних робіт підрядними і ремонтними організаціями .

·       

·        Основні пріоритетні напрямки розвитку галузі у 2013 році:

·                 - фінансування житла за рахунок населення у порядку пайової участі;

·        - будівництво багатоквартирних житлових будинків в м.Вишневе: замовник-НАУ по вул..Вітянській,2  та ТОВ «Вишнівськміськреконструкція» 4-6 черги по вул. Л.Українки.

·        - будівництво багатоквартирних житлових будинків в м.Вишневе  по вул..Піонерській «Піонерський квартал»: замовник- Гайдайчук Л.Л.

·        - реконструкція ПАТ ВБД Україна (виробнича база) по вул..Промисловій,7

·        - реконструкція вироб.бази ПАТ Київоблагротехсервіс по вул..Київській.

·                 - будівництво багатоквартирного житлового будинку в м.Вишневе: замовник- ТОВ Ресурсозбереження  по вул..Святошинській.

-          будівництво багатоквартирного житлового будинку в м.Вишневе по вул..Піонерській, замовник- Гулієв С.Р.

-          будівництво багатоквартирного житлового будинку в м.Вишневе по вул. Л.Українки, замовник-  ТОВ СПМК -1.

-          будівництво виробничої бази по вул..Київській – ВАТ «ЗЗБК ім. С.Ковальської ( вир-во товарних сумішей з бетону).

 

Відповідальні: відділ містобудування та архітектури виконкому, міська рада.

 

 

3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Основною метою реалізації інвестиційної політики у 2013 році є нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку міста, зокрема, з метою проведення реконструкції та технічного переозброєння підприємств, розвитку мережі об’єктів соціально-культурного та комунального призначення тощо.

·                    Основні цілі, завдання та заходи на 2013 рік:

·                   

·         стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій;

·         створення  сприятливого інвестиційного клімату;

·         подальше формування привабливого інвестиційного іміджу ;

 • Підвищення інвестиційного іміджу міста та зацікавленості як вітчизняних, так і іноземних інвесторів у 2013 році відбуватиметься шляхом розширення і оновлення бази інвестиційних проектів підприємств та організацій  для потенційних інвесторів;

·         розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності  в мережі Internet;

·         активізація інформативної відкритості міста у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу на семінарах, конференціях;

 

Відповідальні: виконком, міська рада,   керівники підприємств, комісії  ради

 

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства у 2013 році визначені Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2012-2014 роки, яка затверджена рішенням сесії міської ради від 22.11.2011.

В зазначеній Програмі включені пропозиції щодо фінансування ремонтних робіт житлового фонду, а також за кошти спонсорів та інвесторів.

           З метою підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення сталої роботи цього сектору передбачається:
- продовження реалізації заходів міських програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства

- ліквідація стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ;
- проведення заходів з озеленення міста

- виконання комплексу заходів з підготовки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період.

 

4.1. Фінансування заходів передбачених для розвитку житлово-комунального господарства  та благоустрій міста у 2013 році

 

з/п

Назва заходу

План,

тис.грн.

Джерела фінансування

 

 

Дотація житлово-комунальному господарству на різницю в тарифах

400,0

Місцевий бюджет

 

Водопровідно-каналізаційне господарство( утримання бюветів)

42,1

Місцевий бюджет

 

Благоустрій міста(поточні видатки)

6091,0

Місцевий бюджет

 

Благоустрій міста(капіт.видатки)

 

8775,401

Місцевий бюджет

 

Розвитокжитлово-комунального господарства (будівництво, реконструкція, кап.ремонт(див.план)

12569,7

Місцевий бюджет

 

Озеленення міста

110,0

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

27988,201

 

 

4.2. Утримання доріг

 

№ з/п

Назва заходу

Сума фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

1.

Ямковий ремонт та витрати на утримання доріг та вулиць

540,0

Кошти

 Міського бюджету

2.

Кап.ремонт доріг

4660,0

Кошти

державного бюджету

 

Загальна сума:

5200,0

 

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік:

 

§  забезпечення локального освітлення ділянок пішохідних переходів у місцях інтенсивного руху або концентрації ДТП, установка обмежувачів руху;

§  виконання запланованих обсягів реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг комунальної власності.

Відповідальні: виконком, міська рада,   керівники підприємств, комісії  ради.

·                  

        

5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ

Основні пріоритетні напрямки  наповнення  бюджету на 2013 рік

·                   

1. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі  власних і закріплених доходів місцевих бюджетів  становить податок з доходів фізичних осіб , на надходження якого має позитивний вплив:

·         підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС

·          підвищення мінімальної заробітної плати

·         проведення ефективних заходів по надходженню податку з доходів фізичних осіб із невиплаченої або несвоєчасно виплаченої заробітної плати та зокрема, не сплати цього податку головними підприємствами, філіями та відокремленими підрозділами, які знаходяться на території міста безпосередньо за місцем їх фактичного розташування;

·         легалізація виплати заробітної плати

2. Перегляд ставок орендної плати та наближення їх до максимальної.

3. Інвентаризація договорів оренди.

4. Залучення суб’єктів господарювання до заключення договорів оренди.

5. Проведення інвентаризації комунального майна та здійснення заходів по його раціональному використанню. 

6. Зменшення недоїмки по податках і зборах, що зараховуються до бюджету.

 

 

 Доходи міського бюджету на 2013рік

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

Код

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

 Податкові надходження

47 267 500

7 787 000

7 140 000

55 054 500

 

11000000

1.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

31 265 100

х

х

31 265 100

 

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

31 024 600

х

х

31 024 600

 

11010100

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

25 120 000

х

х

25 120 000

 

11010200

податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

204 600

х

х

204 600

 

11010400

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

1 500 000

х

х

1 500 000

 

11010500

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

4 200 000

х

х

4 200 000

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

240 500

х

х

240 500

 

11020202

 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ  комунальної власності (район у місті, міста р-ного значення, села,селища)

240 500

х

х

240 500

 

12000000

2. Податки на власність

х

495 000

х

495 000

 

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

х

495 000

х

495 000

 

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

х

375 000

х

375 000

 

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

х

120 000

х

120 000

 

13000000

 3.Збори за  спеціальне використання природних ресурсів

15 230 000

х

х

15 230 000

 

13050000

Плата за землю

15 230 000

х

х

15 230 000

 

 

земельний податок

6 030 000

х

х

6 030 000

 

13050100

земельний податок з юридичних осіб

5 890 000

х

х

5 890 000

 

13050300

земельний податок з  фізичних  осіб

140 000

х

х

140 000

 

 

орендна плата

9 200 000

х

х

9 200 000

 

13050200

орендна плата з юридичних осіб

8 600 000

х

х

8 600 000

 

13050500

орендна плата з фізичних осіб

600 000

х

х

600 000

 

18000000

5.Місцеві податки і збори

772 400

7 185 000

7 140 000

7 957 400

 

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

x

20 000

20 000

20 000

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

x

10 000

10 000

10 000

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

x

10 000

10 000

10 000

 

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

484 200

х

х

484 200

 

18020100

Збір зі місця для паркування транспортних засобів, сплачених юридичними особами

484 200

х

х

484 200

 

18030000

Туристичний збір

4 500

х

х

4 500

 

18030100

Туристичний збір,сплачений юридичними особами

3 000

х

х

3 000

 

18030200

Туристичний збір,сплачений фізичними особами

1 500

х

х

1 500

 

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

283 700

45 000

х

328 700

 

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачених фізичними особами

50 500

х

х

50 500

 

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачених юридичними особами

99 550

х

х

99 550

 

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторане господарство), сплачений фізичними особами

19 700

х

х

19 700

 

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

28 100

х

х

28 100

 

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

16 800

х

х

16 800

 

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із прибанням пільгового торгового патенту

100

х

х

100

 

18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із прибанням короткотермінового торгового патенту

50

х

х

50

 

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами

8 400

х

х

8 400

 

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних,малогабаритних і пересувних автозаправних станціях,заправних пунктах

х

45 000

х

45 000

 

18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг,сплачений юридичними особами

23 500

х

х

23 500

 

18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг,сплачений фізичними особами

37 000

х

х

37 000

 

18050000

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва

х

7 120 000

7 120 000

7 120 000

 

18050300

єдиний податок  з юридичних осіб

х

2 320 000

2 320 000

2 320 000

 

18050400

єдиний податок  з  фізичних осіб

х

4 800 000

4 800 000

4 800 000

 

19000000

6.Інши податки та збори

х

107 000

х

107 000

 

19010000

 Екологічний податок

х

107 000

х

107 000

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

х

22 600

х

22 600

 

19010200

Надходження від викидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти

х

500

х

500

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах,крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

х

83 500

х

83 500

 

19010500

Надходження від реалізованого палива податковими агентами - субיєктами господарювання

х

400

х

400

 

19050000

 Збір за забруднення навколишнього природного середовища

х

0

х

0

 

19050200

інші збори за забруднення навколишнього природ.середовища до фонду охорони навколишнього природного середовища

х

0

х

0

 

20000000

Неподаткові надходження

226 500

4 493 000

2 400 000

4 719 500

 

21000000

1.Доходи від власності та підприємницької діяльності

15 500

0

0

15 500

 

21010000

Частина чистого прибутку (доходу)державних унітарних підприємств та їх обיєднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди(доход) нарах. на акції (частки,паї) господ.тов., у стат.капіт.яких є держ.власн.

500

х

х

500

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу)комунальних унітарних підприємств та їх обיєднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

500

х

х

500

 

21080000

2.Інші надходження

15 000

х

х

15 000

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

15 000

х

х

15 000

 

22000000

3. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

203 000

х

х

203 000

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

3 000

х

х

3 000

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

3 000

х

х

3 000

 

22090000

Державне мито

200 000

х

х

200 000

 

22090100

Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

180 000

х

х

180 000

 

22090400

Державне мито,пов"язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок)та паспортів громадян України

20 000

х

х

20 000

 

24000000

4.Інші неподаткові надходження

8 000

2 403 000

2 400 000

2 411 000

 

24060000

Інши надходження

8 000

х

х

8 000

 

24060300

Інші надходження

8 000

х

х

8 000

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарскої та іншої діяльності

х

3 000

0,0

3 000

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

х

2 400 000

2 400 000,0

2 400 000

 

25000000

5. Власні надходження бюджетних установ

х

2 090 000

х

2 090 000

 

25010000

Надходження від плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

х

2 090 000

х

2 090 000

 

25010100

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльності

х

2 079 000

х

2 079 000

 

25010300

плата за оренду майна бюджетних установ

х

11 000

х

11 000

 

30000000

 Доходи від операцій з капіталом

6 000

3 500 000

3 500 000

3 506 000

 

31000000

1. Надходження від продажу основного капіталу

6 000

х

х

6 000

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів,майна,одаержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,безхазяйного майна,знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів,власники яких невідомі

6 000

х

х

6 000

 

31010200

Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадаю в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

6 000

х

х

6 000

 

33000000

2. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

х

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

 

90 000

90 000

90 000

 

33010000

Кошти від продажу землі

х

3 410 000

3 410 000

3 410 000

 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільскогосподарського призначення, що перебувають  у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК

 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

 

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільскогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

х

410 000

410 000

410 000

 

5000000

 Цільові фонди

х

220 000

х

220 000

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автномної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування та місцевими органами  виконавчої влади

х

220 000

х

220 000

 

41030000

Субвенції

6 450 968

1 999 100

Х

8 450 068

 

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0

1 999 100,0

Х

1 999 100,0

 

41034503

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів

6 450 968

 

 

6 450 968

 

 

 ВСЬОГО доходів

53 950 968

17 999 100

13 040 000

71 950 068

 

                             

 

6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

6.1. Демографічна ситуація

     У місті утримується  стала тенденція до природного приросту населення.

              Основні цілі, завдання та заходи на 2013 рік:

·         удосконалення системи охорони здоров’я населення шляхом реформування, зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

·         проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

·         поліпшення планування сім’ї, вдосконалення системи надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

·         підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;

·         розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

·         створення умов для соціальної адаптації, підготовки до самостійного життя осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

·         забезпечення нарахування та виплати матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням)

·         запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності в рамках реалізації заходів районної Комплексної Програми подолання дитячої бездоглядності

·          створення ефективної системи роботи з попередження та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, сприяння формуванню здорового способу життя у молоді.

·         підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, залучення їх до реалізації державної молодіжної політики

·         розвиток дошкільного і позашкільного виховання та освіти, включаючи сімейні форми;

·         забезпечення дітей у навчальних закладах екологічно чистими продуктами харчування та якісною питною водою;

·         зменшення масштабів зовнішньої, зокрема, трудової міграції молоді шляхом працевлаштування її через центри занятості;

·         подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності

            В результаті проведення цих та інших заходів прогнозується, що демографічна ситуація в місті поліпшиться. При цьому вихід із ситуації, що склалася, полягає не стільки в подоланні депопуляції, скільки у підвищенні якості життя населення, збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалу.

 

Відповідальні: виконком, міська рада.

 

6.2. Зайнятість населення та ринок праці

 

З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян від безробіття в 2013 році передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення структури підготовки та перепідготовки кадрів, соціального захисту осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, стимулювання підприємницької діяльності, у тому числі:
сприяти:
- збереженню та створенню нових робочих місць;
- укомплектуванню робочих місць працівниками на об’єктах, де організовано громадські роботи, у першу чергу з числа зареєстрованих безробітних;
- активізації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення відповідно до потреб економіки;
створити:
- умови для перенавчання осіб з особливими потребами за направленнями центру зайнятості та за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;
- спеціалізовані робочі місця для працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями;
- посилити мотивацію до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці,
- шляхом проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням.

В умовах нинішньої економічної ситуації основною метою є забезпечення соціальних гарантій громадян, збереження кадрового потенціалу підприємств , недопущення зростання рівня безробіття.

Першочергова увага приділятиметься підвищенню якості робочих місць та робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації працюючих та забезпечення їх гідною заробітною платою.

 

Пріоритетні напрямки діяльності у 2013 році:

·        співпраця з районним фондом зайнятості населення, чітка організація прийому громадян, забезпечення резерву спеціалістів, які будуть готові перейти на подовжений робочий тиждень та подовжений робочий день для реєстрації громадян, у разі різкого збільшення числа звернень;

·        збирання інформації у розрізі підприємств про адміністративні відпустки, скорочений режим роботи та можливі обсяги вивільнення;

·        організація виїзних зустрічей з керівниками і колективами підприємств, організацій, де відбуватиметься вивільнення працівників, для надання відповідної інформаційної допомоги та узгодження спільних дій;

·        активізація роботи з фондом зайнятості щодо вирішення проблем населення  міста в рамках прийнятих Програм зайнятості, зокрема щодо організації оплачуваних громадських робіт як напряму тимчасової зайнятості;

·        проведення роботи щодо розширення кола підприємств, які надають інформацію про наявність вільних робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

·        збільшення обсягів навчання під конкретні замовлення роботодавців за індивідуальними і модульними програмами;

·         стажування безпосереднього на виробництві, що забезпечує працевлаштування конкретних безробітних і задоволення потреб роботодавців;

·        проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо використання вітчизняної робочої сили на підприємствах де працюють іноземні громадяни.

Відповідальні: виконком, міська рада

 

 

6.3. Соціальний захист населення

 

     З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, недопущення зниження реальних доходів та реальної заробітної плати передбачається:
- забезпечення контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
- впровадження подальших заходів із легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати.
        У 2013році планується забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати на 10%та недопущення утворення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.

     У рамках програми  «Турбота» з метою підвищення охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів передбачається:
- надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим категоріям населення;
- проведення урочистих заходів щодо вшанування ветеранів та інвалідівміста;
- установлення щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 85,90, 95,100 років;
- надання виплат допомоги інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам.

- продовження забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями спецавтотранспортом;
- соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- проведення заходів, приурочених до Дня Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії;
- соціальний захист бездомних громадян.

 

План видатків у сфері соціального забезпечення на 2013 рік

згідно міської програми «Турбота»:

·         Надання з міського бюджету матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста, цільової допомоги на лікування на загальну суму 260,0 тис.грн..;

·         Надання  матеріальної допомоги та соціальної підтримки ветеранам війни,інвалідам учасникам бойьових дій та їн.категоріям населення на суму 220,0 тис.грн

·         Інші витрати на соціальну підтримку населення.

 

Відповідальні: виконком, міська рада.

 

6.4. Розвиток інформаційного простору


      З метою подальшого розвитку інформаційного простору передбачається здійснення комплексу заходів за пріоритетними напрямами:
- забезпечення відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
- прав громадян на отримання достовірної інформації, формування надійної системи зв’язку влади з громадськістю:
- широке висвітлення засобами масової інформації ходу реалізації реформ, ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, місцевою владою, які спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в країні та регіоні;
- підготовка і доведення до редакції  газети «Наше місто» оперативної достовірної інформації з питань діяльності міської ради та виконкому, інформації щодо висвітлення подій державного та місцевого значення;
- забезпечення всебічного моніторингу та аналізу стану громадської думки, висвітлення пріоритетних питань державної політики, діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у засобах масової інформації з метою оперативного реагування на публікації у пресі, зворотній зв’язок між громадськістю та владою, відкритість влади та свободи слова.

 

 

6.5. Освіта.
      З метою створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей у 2013році передбачається впровадження державних стандартів освіти.
   Передбачається:
- довести рівень охоплення дітей дошкільною освітою до 80%;
- оснащення дошкільних закладів новим обладнанням та меблями спеціального призначення, впорядкування дитячих площадок;
- проведення капітальних ремонтів ДНЗ міста;
- завершення  будівництва 11 черги ЗОШ 1-111 ступенів № 1 (загальна вартість буд-ва -32 млн.грн).

 

6.6. Культура.
         З метою збереження та розвитку культурного потенціалу та національно-культурної спадщини передбачається:
-створення та утримання КЗ «Палац культури і мистецтв»;
-початок  будівництва кінотеатру;
-  утримання дитячоїбібліотеки;

- проведення роботи по вдосконаленню музейної справи міста,
- проведення основних міських культурно-мистецьких заходів,  відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам»ятних дат.

- участь в обласних, регіональних конкурсах та фестивалях.
    Реалізація вищезазначених заходів створюватиме можливості для удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів культури та для збереження творчих набутків та культурних традицій .

 

6.7.Фізична культура і спорт.
     З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною культурою і спортом вживатимуться заходи щодо формування здорового способу життя, в першу чергу дітей і молоді, популяризації масового і професійного спорту, передбачається:

-забезпечення функціонування дитячо-юнацькихгуртків спортивного спрямування,

- покращення фізкультурно-спортивної інфраструктури міста,
- залучення громадян до систематичних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення, у навчальних закладах;
- забезпечення статутної діяльності КП «СК «Вишневе»;
- проведення  загальноміських заходів,

           Передбачається збільшити чисельність населення, яке займається фізичною культурою і спортом, залучити до масових фізкультурно-спортивних заходів близько 3,5 тис. осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2013 РІК

 

 

Заходи програми

Термін виконання

Обсяги фінансування в 2013 р., тис. грн.

Отриманий результат, економічний ефект

Замовник
 робіт,
відповідальний

 

у тому числі за рахунок

 

 

 

Всього

державний
бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

Розвиток комунального господарства (будівництво, реконструкція, кап.ремонт)

2013

12068,7

6380,0

5358,7

330,0

покращення якості надання послуг та забезпечення жителів міста

 

 

Реконструкція  тепломереж діаметром 500 мм по вул.Київська-Ломоносова

 2013

780,0

0

780,0

 

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

 

Кап.ремонт внутрішньодворових доріг за адресами Святошинська,7-9, Жовтнева, 17

2013

296,0

0

296,0

0

 

КП"УМГ"

 

Проект та реконструкція підстанції на котельні №1 по вул.Київська,11

2013

800,0

0

800,0

0

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

 

Проект та реконструкція роботи системи автоматики котла КВГМ-30,вул.Київська,11

2013

400,0

0

400,0

0

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

 

Реконструкція систем теплозабезпечення житлових будинків    ( модернізація бойлерів)

2013

167,0

0

167,0

0

 

КП"УМГ"

 

Кап.ремонт покрівлі житлових будинків  за адресами:Київська 5,Святошинська 40,41-а, Південна 5-а.

2013

360,0

0

360,0

0

 

КП"УМГ"

 

Придбання контейнерів для сміття
 ( ЖЕД №1,2,3,4  - 100 шт.)

2013

98,0

0

98,0

0

 

КП"УМГ"

 

Кап.ремонт наружних стін у гуртожитку за адресою: вул.Святошинська,42

2013

400,0

 

400,0

 

 

КП "ГГК"

 

Кап.ремонт дитячих майданчиків за адресами: Жовтнева,Святошинська,Першотравнева

2013

200,0

0

200,0

0

 

КП"УМГ"

 

Кап.ремонт  з утеплення стін у житлових будинках за адресою Київська 1, Святоюрівська,11

2013

273,0

 

273,0

 

 

КП"УМГ"

 

Кап.ремонт відмостки і цоколя за адресами:вул. Ватутіна 20, 20-а

2013

53,0

0

53,0

0

 

КП"УМГ"

 

Кап.ремонт  житлових будинків(герметизація стиків) 

2013

146,0

0

146,0

0

 

КП"УМГ"

 

Придбання обладнання (теплових лічильників) для енергозбереження в житлових будинках

2013

80,0

0

80,0

0

 

КП"УМГ"

 

Проект та кап.ремонт  ліфтів (придбання обладнання) в житлових будинках за адресами  Балукова1-а,5, Щорса,10 та ін

2013

2599,0

2500,0

99,0

0

 

КП"УМГ"

 

Кап.ремонт ділянки сталевої водопровідної мережі Ду-600 довжиною 100м/п на ПЄ400 за адресою вул.Київська2(територія виробничої бази УМГ)

2013

310,0

0

310,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

 

Кап.ремонт ділянки сталевої водопровідної мережі Ду-600 довжиною 210м/п на ПЄ400 за адресою вул.Київська 6-а (територія ГБК"Вишневий") та 430 м/п від перехрестя вул.Київська та вул.Жовтнева до гаражного кооперативу "Озерний"

2013

980,0

980,0

0,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

 

Будівництво резервуара чистої води на 3000 куб.м. на ВНС по вул.Промислова,2

2013

2900,0

2900,0

 

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

 

Придбання  насосного обладнання на КНС №1 по вул.Київська,2

2013

180,0

0

0,0

180

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

 

Кап.ремонт ділянки каналізаційної мережі по провул.Радянському 78 м/п

2013

150,0

0

0,0

150

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

 

Кап.ремонт водогону Ду-100 довжиною 450м/п на ПЄ Ду-250 на ділянці за адресою  Вишневе- хутір Фермерський(свердловини "Артемівські)

2013

280,0

0

280,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

 

Придбання установки
частотного перетворювача мережного насосу потужністю 160 кВтна котельні №1 по вул.Київська,11)

2013

180

 

180

 

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

 

Придбання установки частотного перетворювача  димососа котлаКВГМ-30 ) потужністю160кВт по вул.Київська,11

2013

180,0

0

180,0

0

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

 

Проект будівництва каналізації по вул.Гоголя м.Вишневе

2013

29,0

 

29,0

 

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

 

Проект буд-ва резервуара чистої води по вул.Промислова,2 на 3 тис.м.куб.       

2013

63,4

 

63,4

 

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

 

Будівництво магістрального водоводу по вул.Залізничній

2013

164,3

 

164,3

 

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

2

Благоустрій міста, капітальний ремонт та реконструкція доріг, інше:

2013

10264,401

5110,968

5153,433

0,0

покращення рівня проживання та благоустрою

 

 

Придбання техніки та обладнання для благоустрою

2013

194,3

0

194,3

0

 

КП"УМГ"

 

Реконструкція бульвару Південний із встановленням декоративного фонтану

2013

600,0

0

600,0

0

 

КП"УМГ"

 

Реконструкція футбольного поля та прилеглої території по вул.Жовтневій

2013

2150,0

0

2150,0

0

 

КП"УМГ"

 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Жовтневій (алея біля стадіону) м. Вишневе Київської області

2013

148,465

123,623

24,842

 

 

КП"УМГ"

 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Л.Українки (від вул.Святошинської до вул.Київської)м. Вишневе Київської області

2013

344,574

327,345

17,229

 

 

КП"УМГ"

 

Проект реконструкції вул.Чорновола

2013

99,0

0

99,0

0

 

КП"УМГ"

 

Кап.ремонт дренажної системи на кладовищі

2013

50,0

0

50,0

0

 

КП"УМГ"

 

Кап.ремонт доріг та тротуарів

2013

4660,0

4660,0

0,0

0

 

КП"УМГ"

 

 

 

Кап.ремонт доріг та вулиць: Балукова, Ватутіна

2013

173,5

 

173,5

 

 

КП"УМГ"

 

 

Реконструкція доріг та тротуарів м.Вишневе ( влаштування тротуарів з ФЕМ по вулицях: Південня,Машинобудівників,Першотравнева)

2013

245,162

 

245,162

 

 

КП"УМГ"

 

 

Реконструкція тротуару по бульвару Південний

2013

110,4

 

110,4

 

 

КП"УМГ"

 

 

Придбання технічних засобів- відео та комп"ютерного обладнання ( для системи відеоспостереження)

 

2013

99

 

99

 

 

Виконавчий комітет міської ради

 

Розроблення містобудівної документації (план зонування території)

 

2013

290

 

290

 

 

Виконавчий комітет міської ради

 

Капітальний ремонт тротуарів по вул..Святошинській

2013

648

 

648

 

 

КП"УМГ"

 

Капітальний ремонт дороги по вул.
Залізничній (від вул..Зелена до вул..Святошинська) з улаштуванням зливної каналізації

2013

300

 

300

 

 

КП"УМГ"

 

Капітальний ремонт пам»ятника Т.Г.Шевченку, м Вишневе

2013

152

 

152

 

 

КП"УМГ"

3

Розвиток закладів соціально-культурної сфери (будівництво, реконструкція, кап.ремонт):

2013

17875,431

12000,0

5875,431

0,0

Покращення технічного стану будівель,
збільшення потужності

 

 

Будівництво незавершеного об"єкту- приміщення дитячої поліклініки по вул.Жовтневій 31-а м.Вишневе

2013

6978,818

6000,0

978,818

0

 

Виконавчий комітет міської ради

 

Реконструкція приміщення по вул.Святошинська  (міська рада)

2013

990,0

0

990,0

0

 

Виконавчий комітет міської ради

 

Проект та реконструкція ДНЗ"Теремочок"

2013

2120,0

2000,0

120,0

0

 

Виконавчий комітет

 

Проект та реконструкція ДНЗ»Яблунька»

2013

2255,33

2000,0

255,33

0

 

Виконавчий комітет

 

Реконструкція ДНЗ»Ромашка»

2013

2219,119

2000,0

219,119

0

 

Виконавчий комітет

 

Кап.видатки на ремонт та придбання обладнання ДНЗ міста

2013

2292,3

0

2292,3

0

 

Виконавчий комітет міської ради

 

На виготовлення проекту встановлення томографа та реконструкції приміщення Вишнівської міської лікарні по вул.Машинобудівників

2013

69,864

0

69,864

 

 

Виконавчий комітет міської ради

 

Проект та реконструкція приміщення ДНЗ "Колобок"по вул.Святошинській

 

2013

950

 

950

 

 

Виконавчий комітет міської ради

 

Всього:

 

40208,532

23490,968

16387,564

330,0