ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ

Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.

Оголошення

про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Вишневе (далі – конкурсна документація)

 

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Найменування: Виконавчий комітет Вишневої міської ради  Києво-Святошинського  району  Київської  області.

Місцезнаходження: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська,29.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Агапова Ольга Олександрівна – заступник начальника відділу обслуговування житлового фонду, комунального господарства, обліку, розподілу житлової площі, приватизації житла та з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Вишневої міської ради.

Контактний телефон: +380459850425

3. Критерії та  методика оцінки конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції учасників конкурсуоцінюються за такими критеріями:

3.1Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема, витрати на утриманнябагатоквартирного будинку та  прибудинкової території і поточний ремонт спільного майнабагатоквартирного будинку, винагороду управителю, з розрахунку на 1 м² загальної площі багатоквартирного  будинку.

3.2Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.

3.3Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

3.4Фінансова спроможність учасника конкурсу.

3.5Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

За подані інші, крім передбачених Документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

  У разі якщо при підрахунку максимальної кількості балів за одним об’єктом конкурсу кілька учасників, які подали конкурсні пропозиції на цей об’єкт, наберуть однакову кількість балів, конкурсна комісія проводить з цими учасниками конкурсу додаткові консультації, співбесіди, виїзні огляди їх матеріально-технічної бази, надаючи перевагу учаснику конкурсу, який має більш  довготривалий  та  позитивний  досвід у сфері  надання  послуг у галузі ЖКП,  більш пристосовані приміщення, досконалі (нові, високотехнологічні) вантажні та спеціалізовані транспортні засоби, спеціалізовану техніку, обладнання та більш кваліфікованих працівників  тощо.

4.Вимоги до конкурсних пропозицій розповсюджуються, а документи (включаючи їх оригінали та копії) подаються учасниками конкурсу щодо об’єкту конкурсу, на який учасник подав конкурсну пропозицію, для їх оцінювання. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції  для їх оцінювання:

4.1Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу.

4.2Засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу.

4.3 Засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період:

Для юридичних осіб (крім новостворених):

- Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) форма № 1 – за останній звітній рік та на час надання  пропозицій;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2 - за останній звітній рік та на час надання  пропозицій;

- Звіт про рух грошових коштів форма № 3 – за останній звітній рік та на час надання  пропозицій;

- Звіт про власний капітал – форма № 4 – за останній звітній рік та на час надання пропозицій.

У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає:

- лист-пояснення у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів. 

4.4Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності).

4.5Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податків.

4.6Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу господарської діяльності в сфері управління/обслуговування  багатоквартирних  житлових будинків.

4.7Оригінал довідки уповноваженого органу державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку,  про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій.

4.8Оригінал довідкиучасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію/відомості щодо обладнання та матеріально-технічної бази,  необхідних  для  забезпечення  відповідної діяльності  та рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою і підтверджують спроможність учасника виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком.

4.9Засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника та копії договорів купівлі-продажу,  оренди, лізингу, позички та/або інші документи, що підтверджують право власності або користування учасником конкурсу на транспортні засоби.

4.10Оригінал  довідки  учасника довільної форми, яка містить інформацію про наявність  персоналу,  що  відповідає  кваліфікаційним  вимогам  до  професій  працівників  та  має  необхідні  знання  і  досвід  ( з  урахуванням  договорів щодо  залучення  співвиконавців).

Додатково в складі  конкурсної  пропозиції  обов’язково надаються копії  документів,  які  підтверджують, що:

- Управитель - юридична особа – має у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)";

- Управитель - фізична особа – підприємець - пройшов професійну атестацію або має у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".

4.11Обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління окремо на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу.

4.12 Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з доданням, завірених учасником конкурсу, копій відповідних договорів та первинних документів.

4.13Оригінал довідки/довідок учасника довільної форми, яка/які  містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника; засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

4.14Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність статутного/складеного капіталу учасника конкурсу. 

4.15Засвідчену учасником конкурсу довідку на останню звітну дату, що підтверджує відсутність/наявність кредиторської заборгованості перед банківською установою.

4.16Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банквів) про наявність рахунків в банківських установах, виданою не рашіше ніж за 10 робочих днів до дати розкриття конкурсних пропозицій.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

З метою можливості коригування ціни послуги з управління у зв’язку зі зміною рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб, інфляцією, зміною тарифів на електроенергію, та інших факторів, що впливають на ціноутворення, учасники мають надати у складі розрахунків ціни послуги з управління на кожний будинок обґрунтовані розрахунки нормативної чисельності технічного персоналу, що приймає участь у наданні послуг (робітників з прибирання, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників, електромонтерів тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок/аркушів.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок/аркішів, на якій він знаходиться.

Усі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи.Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурснапропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Вишневе», вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника - вказувати окремо кожну адресу), код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номери контактних телефонів учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об'єкту конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 11.04.2019 року по 11.05.2019 року з 10.00 до 16.00 години. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться. Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкту конкурсу, письмово повідомляють про це осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, не пізніше, ніж за день до огляду.

6. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, станом на 01 березня 2019 року, становить 4086425,07 грн. Невиконаних зобов’язань щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, - немає.

7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Агапова Ольга Олександрівна – заступник начальника відділу обслуговування житлового фонду, комунального господарства, обліку, розподілу житлової площі, приватизації житла та з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Вишневої міської ради.

Контактний телефон: +380459850425.

За її відсутності: Волков Олександр Степанович -  начальника відділу обслуговування житлового фонду, комунального господарства, обліку, розподілу житлової площі, приватизації житла та з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Вишневої міської ради.

Контактний телефон: +380459850425.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 08132, вул. Святошинська, 29, м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області, кабінет №15.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій: до 17:00 годин 11.05.2019 року.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: приміщення Вишневої міської ради (кабінет №8), за адресою: 08132, вул. Святошинська, 29, м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області.

Дата: 13.05.2019 року.

Час: 14:00 год. (за київським часом).