Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.
Back Виконком Шамровський Ілля Олександрович

Шамровський Ілля Олександрович

Шамровський Ілля Олександрович

заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

 

Шамровський Ілля ОлександровичОсновні напрямки діяльності:

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях житлово-комунального господарства, охорони природи і раціонального використання природних ресурсів,

Координує роботу комунальних підприємств по забезпеченню безперебійного водо- і теплопостачання, санітарної очистки та енергозабезпечення міста, сприяє зміцненню їх матеріальної бази та технічному переоснащенню.

Здійснює контроль за роботою комунальних підприємств в місті.

Узагальнює пропозиції, розробляє та подає на розгляд ради програми з питань розвитку комунального господарства в місті, здійснює контроль за їх виконанням.

Відповідає за вирішення питань санітарного стану в місті.

Здійснює, відповідно до законодавства, повноваження з питань охорони навколишнього середовища в місті.

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

Здійснює контроль за формуванням та веденням реєстру територіальної громади м.Вишневе.

Здійснює контроль за передачею інформації та внесенням в установленому законодавством порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання до Єдиного державного демографічного реєстру.

Веде питання адміністративно–господарської діяльності у виконкомі.

Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

Здійснює, відповідно до законодавства, повноваження щодо організації, ведення квартирного обліку, приватизації житла, вирішує інші житлові питання.

Проводить оперативні наради з питань роботи комунальних підприємств міста і контролює виконання прийнятих рішень.

Здійснює в межах своїх повноважень контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства України, рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна, що перебуває у власності територіальної громади міста.

Розглядає в межах повноважень скарги, заяви, листи та звернення громадян, забезпечує підготовку відповідей на них.

Організовує роботу та здійснює контроль за роботою адмінкомісії.

Організовує роботу та здійснює контроль за роботою відділу обслуговування житлового фонду, комунального господарства, обліку, розподілу житлової площі, приватизації житла та з питань надзвичайних ситуацій.

Бере участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Забезпечує вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, інвалідів війни, учасників бойовий дій Великої Вітчизняної війни, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадянам в інших випадках, передбачених законодавством.

 

Здійснює безпосереднє керівництво та контролює діяльність:

- відділу обслуговування житлового фонду, комунального господарства, обліку, розподілу житлової площі, приватизації житла та з питань надзвичайних ситуацій;

- структурного підрозділу Центр надання адміністративних послуг;

- відділу реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб та формування і ведення реєстру територіальної громади виконавчого комітету Вишневої міської ради.

Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями міського голови, які він очолює.

В межах своєї компетенції виконує інші доручення міського голови.