Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.
Back Виконком Ковальчук Світлана Миколаївна

Ковальчук Світлана Миколаївна

керуюча справами виконкому

 

Ковальчук Світлана Миколаївна Основні напрямки діяльності:

Організовує оперативно–технічний контроль за виконанням нормативних і розпорядчих документів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради та облдержадміністрації, рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови, інформує про стан цієї роботи.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в апараті  виконкому.

Координує роботу, пов’язану з підбором і розстановкою кадрів в апараті виконкому, працює з кадровим резервом на посади в органах місцевого самоврядування, відповідає за дотримання працівниками трудового розпорядку.

Забезпечує належний контроль за розглядом звернень громадян, організацією перевірки стану цієї роботи в органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах.

Спільно із заступниками міського голови організовує відзначення в місті державних свят, знаменних і пам’ятних дат.

Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та інших службових документів з питань, віднесених до її компетенції. Підписує додатки до окремих рішень та розпоряджень міськвиконкому та міського голови.

Повертає організаціям проекти рішень, розпоряджень та інших документів, що підготовлені з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.

Забезпечує своєчасне доведення рішень і розпоряджень відповідних державних, господарських і громадських органів, до службових осіб, а в разі, коли вони мають загальний характер або стосуються прав і обов’язків громадяндо відома всього населення міста.

Забезпечує підготовку і організаційно-технічне обслуговування засідань виконкому, розпоряджень міського голови.

Організовує разом із секретарем ради, заступниками міського голови підготовку проектів планів роботи міської ради та її виконавчого комітету, подає їх на розгляд і затвердження міськвиконкому.

Забезпечує формування та реалізацію державної  політики в роботі з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями і релігійними об’єднаннями.

Здійснює контроль за дотриманням у виконкомі інструкції по діловодству, інструкції по роботі з режимними (таємними) документами, відповідає за стан обліку і звітності.

Здійснюєконтроль за виконавською дисципліною у виконкомі.

Планує та організовує роботу виконавчого комітету.При необхідності затверджує плани роботи відділів і контролює їх виконання.

Організовує роботу по підготовці до виборів, референдумів.

Координує роботу по визнанню прав власності на об’єкти нерухомого майна за юридичними та фізичними особами на квартири.

Здійснює, відповідно до законодавства, повноваження з питань соціального захисту (робота з багатодітними, одинокими, сиротами).

Забезпечує у встановленому законодавством порядку вирішення питань опіки і піклування.

Розглядає відповідно до законодавства клопотання і внесені подання про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, Почесними грамотами обласної ради, Подяками голови облдержадміністрації, грамотами виконавчого комітету міської ради, а також присвоєння почесних звань України.

Готує та видає характеристики громадянам.

Проводить видачу довідок громадянам.

Веде особистий прийом громадян.

Розглядає в межах повноважень скарги, заяви, листи та звернення громадян, забезпечує підготовку відповідей на них.

Здійснює безпосереднє керівництво та контролює діяльність загального відділу і комісії у справах неповнолітніх.

Бере участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями міського голови, які вона очолює.

В межах своєї компетенції виконує інші доручення міського голови.