Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.
Back Виконком Майсурадзе Георгій Нугзарович

Майсурадзе Георгій Нугзарович

заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

 

Майсурадзе Георгій НугзаровичОсновні напрямки діяльності:

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях охорони здоров’я, торгівлі, транспорту і зв’язку, фізичної культури і спорту, освіти, роботи з дітьми та  молоддю.

Узагальнює пропозиції, розробляє та подає на розгляд ради програми з питань розвитку охорони здоров’я та освіти, фізичної культури та спорту в місті, здійснює контроль за їх виконанням.

Забезпечує формування та реалізацію державної  політики в місті з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства і дитинства, створення сприятливих умов для фізичного розвитку зазначених категорій, забезпечення рівних прав і можливостей.

Координує діяльність відповідних закладівмежах своїх повноважень), які належать до комунальної власності громади міста. Вносить пропозиції щодо фінансово-матеріального забезпечення підвідомчих закладів, визначення їх статусу, вносить пропозиції щодо призначення та звільнення з посад їх керівників.

Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

Забезпечує відповідно до законодавства розвиток всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності.

Забезпечує, у межах наданих повноважень, доступності і безоплатності медичного обслуговування на території міста.

Координує діяльність лікувальних, лікувально-профілактичних, фармацевтичних установ та закладів на території міста.

Сприяє організації місцевих ринків, ярмарків, розвитку всіх форм торгівлі.

Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

Забезпечує виконання заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення міста.

Сприяє взаємодії виконкому із засобами масової інформації, забезпечує гласність у діяльності виконавчого комітету та відповідає за зв’язки з громадськістю.

Сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій в місті.

Сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання громадян.

Сприяє роботі творчих спілок, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, фізкультури і спорту, роботи з молоддю.

Здійснює в межах своїх повноважень контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства України, рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до його компетенції.

Забезпечує здійснення заходів щодо дотримання законності та правопорядку в місті, здійснює контроль за їх виконанням;

Контролює діяльність ГФ Спецзагін ”Дельта”.

Сприяє організації призову громадян на строкову військову службу.

Розглядає в межах повноважень скарги, заяви, листи та звернення громадян, забезпечує підготовку відповідей на них.

 

Здійснює безпосереднє керівництво та контролює діяльність:

 - відділу з питань торгівлі, освіти , культури, молоді та спорту,

 - військово-облікового бюро.

Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями міського голови, які він очолює.

В межах своєї компетенції виконує інші доручення міського голови.