Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Back Виконком Пишний Сергій Васильович

Пишний Сергій Васильович

секретар міської ради

 

Пишний Сергій ВасильовичОсновні напрямки діяльності:

Організовує роботу міської ради.

Організовує виконання Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Українирішень обласної, районної та міської рад  з цих питань.

Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”.

Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

Готує проекти перспективних планів роботи міської ради.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

Координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Організує здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Забезпечує зберігання у архіві офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради. Розробляє пріоритетні напрямки  соціально-економічного розвитку міста.

Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.