Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Back Виконком Варшавець Ярослав Леонідович

Варшавець Ярослав Леонідович

перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

 

Варшавець Ярослав ЛеонідовичОсновні напрямки діяльності:

Забезпечує виконання повноважень, передбачених главою 2 розділу ІІ Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” щодо повноважень виконавчого комітету міської ради.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях містобудування і архітектури, будівництва, землекористування, раціонального використання природних ресурсівта здійснення заходів щодо розвитку інфраструктури міста та капітального будівництва.

Забезпечує розгляд і внесення пропозицій до планів та програм будівництва і реконструкції об’єктів на території міста.

Забезпечує здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих в межах міста.

Узагальнює пропозиції щодо стратегічного плану та програм соціально-економічного розвитку міста та організовує підготовку і внесення їх на розгляд ради.

Відповідає за проведення аналізу структури, тенденцій та динаміки надходжень до бюджету місцевих податків та зборів.

Відповідає за проведення аналізу виконання міського бюджету.

Забезпечує підготовку і подання на розгляд ради фінансових показників і пропозицій щодо формування міського бюджету.

Організовує та забезпечує роботу тендерної комісії.

Координує роботу з питань економічної політики та розвитку підприємницької діяльності.

Сприяє розвитку підприємницької діяльності.

Здійснює в межах своїх повноважень контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства України, рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до його компетенції.

Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності працівників структурних підрозділів виконкому, за роботу яких несе відповідальність згідно з розподілом обов’язків.

Розглядає в межах повноважень скарги, заяви, листи та звернення громадян, забезпечує підготовку відповідей на них.

Веде особистий прийом громадян з питань, що стосуються напрямків його роботи.

Бере участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради,за відсутності міського голови головує на засіданнях виконкому.

Готує і вносить на розгляд виконкому проекти документів з питань, в межах своїх повноважень та інші проекти рішень, що випливають із функціональних обов’язків та передбачені чинним законодавством.

 

Здійснює безпосереднє керівництво та контролює діяльність:

- юридичного відділу

- відділу містобудування та архітектури

- відділу державного архітектурно-будівельного контролю

- відділу фінансів, економіки та інвестиційної політики

- відділу бухгалтерського обліку та звітності

Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями міського голови, які він очолює.

            В межах своєї компетенції виконує інші доручення міського голови.