ПОРЯДОК

визначення розміру плати за рекламну площу ОЗР, розміщених

у м.Вишневому та за право тимчасового використання місць

(для розташування ОЗР), які перебувають

у комунальній власності м.Вишневого

 

     1. Цей порядок  розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування  в  Україні ”,  Закону  України   “Про рекламу”,    постанови    Кабінету

Міністрів України “Про затвердження  Типових правил розміщення зовнішньої реклами”

      2.  Плата  за  рекламну  площу  ОЗР,  розміщеного у м.Вишневому складається  з

базових тарифів ( таблиця №1,№2), що множаться на розраховану площу рекламо носія

(Sконструкції), в якій враховано суму зайнятої земельної  ділянки, що визначається додавання сторін описаного прямокутника (зовнішні габарити рекламо носія та прилеглої ділянки  0,5 м. його периметруразі необхідності).

 

                 Формула визначення плати за розміщення  ОЗР, у м.Вишневе:

                                         (Базовий тариф  х  Sконструкції  ) х Т , де:

Базовий тариф  - базовий тариф за рекламну площу ОЗР, розміщену у м.Вишневе (табл.1, 2)

Sконструкції  - розмір рекламної площі спеціальної конструкції, яка дорівнює сумі площ  всіх  рекламних  сторін  ОЗР в  якій  враховано  суму  зайнятої земельної  ділянки

( у разі необхідності).

Т- термін  на який розміщується спеціальна конструкція.

 

Таблиця 1. Базові тарифи за рекламну площу   ОЗР,  розміщених у м.Вишневе

Таблиця 1Таблиця 1

 

Таблиця 2. Базові тарифи за рекламну площу  ОЗР,  розміщених у м.Вишневе

Таблиця 2. Базові тарифи за рекламну площу 	ОЗР,  розміщених у м.Вишневе

 

 

3.Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за рекламну площу та за  право тимчасового використання місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами при відсутності ОЗР.

            У цьому випадку розмір плати визначається відповідно до п.1 цього Порядку (пріорітет) 0,25 – за резервування місця під розміщення ОЗР.

 

 4.У Випадку розміщення рекламоносіїв  складної конфігурації розрахунок сплачуваної площі здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).

            При підрахунку рекламної площі та площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться як за повний.