Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ДП "Киівський лісгосп"